Normy niszczenia dokumentów

Normy niszczenia dokumentów

Europejska norma Din 66399

Jest to niemiecki projekt odnośnie niszczenia dokumentów i nośników danych, który reguluje proces i stopień zniszczenia dokumentów, płyt cd/dvd, dysków twardych, kart pamięci czy kart chip. W Polsce do 2012 roku była stosowana norma DIN 32757-1:1995-01, ale po tym czasie niemiecki komitet techniczny Standards Committee for Information Technology and Applications (NIA) opracował wyżej wymienioną normę DIN 66399. Projekt ten został zaakceptowany w większości unii europejskiej, a jego bardziej obszerna klasyfikacja obejmuje także inne nośniki danych niż same dokumenty.

Stopnie tajności

Norma ta obejmuje klasy tajności oraz poziomy bezpieczeństwa, dzięki którym można się kierować jaką dokumentacje należy niszczyć w poszczególnych przypadkach. Nie trudno domyślić się że dane zawarte na ulotkach czy w katalogach nie będą musiały być aż tak dobrze „zmielone” jak te umieszczone na dokumentach firmowych, a jeszcze dokładniej powinny zostać zniszczone dokumenty państwowe czy tajne.

Klasy ochrony danych

– Klasa ochrony I stopnia Klasa ta zawiera w sobie poziomy niszczenia od p-1 do p-3 włącznie, jest odpowiednią metodą do niszczenia przykładowo: broszur, katalogów firmowych, przeterminowanych ofert (bez danych osobowych) czy też wizytówek, nieaktualne instrukcje, ogłoszenia, formularze… – Klasa ochrony II stopnia Ta klasa zawiera się w normach niszczenia od p-3 do p5 włącznie, w tym stopniu niszczenie dokumentów zawierające dane osobowe zapobiega ich odczytaniu przez nieuprawnione osoby ścinki są dosyć małe, bo o powierzchni od 320mm2  do nawet 30mm2. W tej klasie powinny być niszczone np. wybrakowane dokumenty niearchiwalne, opisy badań rynku, dokumenty pracownicze, dokumenty podatkowe, bilingi firmowe, informacje o wyjazdach czy urlopach… – Klasa ochrony III stopnia Ten stopnień ochrony to górna granica jeśli chodzi o prywatność i poufność tej normy, obejmuje ona p-5 do p-7. Poziom powstałych ścinek po zastosowaniu tej klasy to już od 30mm2 do 5mm2. Głównie używana do niszczenia papieru na których są bardzo ważne dane. W tym wypadku nie korzystają z tego tylko firmy, ale także organizacje rządowe czy instytucje państwowe. W tej klasie niszczy się przykładowo dokumentacje: medyczną, strategiczne, wywiadowczą, wojskową, patentową, dotyczącą gospodarki i rozwoju kraju, ściśle tajną oraz tajną.

Normy niszczenia dokumentacji, nośników optycznych, magnetycznych, elektronicznych, dysków twardych i informacji w zmniejszonej postaci

 
Klasa Dokumentacja Optyczne Nośniki danych Magnetyczne Nośniki danych Elektroniczne Nośniki danych Informacje W zmniejszonej Postaci Dyski twarde  
1 Szer. Paska ≤ 12 mm Powierzchnia ≤ 2000 mm2 Powierzchnia ≤ 2000 mm2 Mechanicznie niesprawne Mechanicznie Elektrycznie/niesprawne  Powierzchnia ≤ 160 mm2 Mechanicznie Elektrycznie/niesprawne
2 Szerokość paska ≤ 6 mm Powierzchnia ≤ 800 mm2 Powierzchnia ≤ 800 mm2 Powierzchnia ≤ 2000 mm2 Pocięte na części Powierzchnia ≤ 30 mm2 Uszkodzony
3 Szerokość paska ≤ 2 mm Powierzchnia ≤ 320 mm2 Powierzchnia ≤ 160 mm2 Powierzchnia ≤ 320 mm2 Powierzchnia ≤ 160 mm2 Powierzchnia ≤ 10 mm2 Zdeformowany
4 Szerokość paska ≤ 3 mm Powierzchnia ≤ 160 mm2 Powierzchnia ≤ 30 mm2 Powierzchnia ≤ 160 mm2 Powierzchnia ≤ 30 mm2 Powierzchnia ≤ 2,5 mm2 Powierzchnia ≤ 2000 mm2 Wielokrotnie pocięty i zdeformowany
5 Szerokość paska ≤ 2 mm Powierzchnia ≤ 30 mm2 Powierzchnia ≤ 10 mm2 Powierzchnia ≤ 30 mm2 Powierzchnia ≤ 10 mm2 Powierzchnia ≤ 1 mm2 Powierzchnia ≤ 320 mm2 Wielokrotnie pocięty i zdeformowany
6 Szerokość paska ≤ 1 mm Powierzchnia ≤ 10 mm2 Powierzchnia ≤ 5 mm2 Powierzchnia ≤ 10 mm2 Powierzchnia ≤ 1 mm2 Powierzchnia ≤ 0,5 mm2 Powierzchnia ≤ 10 mm2 Wielokrotnie pocięty i zdeformowany
7 Szerokość paska ≤ 1 mm Powierzchnia ≤ 5 mm2 Powierzchnia ≤ 0,2 mm2 Powierzchnia ≤ 2,5 mm2 Powierzchnia ≤ 0,5 mm2 Powierzchnia ≤ 0,2 mm2 Powierzchnia ≤ 5 mm2 Wielokrotnie pocięty i zdeformowany