Przechowywanie Dokumentów

Przechowywanie dokumentacji w biurach bez wydzielonych miejsc takich jak archiwum, jest bardzo uciążliwe jeśli chodzi o pomniejszającą się przestrzeń na dokumenty, ale także niesie niebezpieczeństwo dla rozszczelnienia się ochrony danych osobowych. Bezpieczeństwo danych osobowych jest niezbędne jeśli nie chcemy obawiać się wysokich sankcji za udostępnienie ich, czy też nie odpowiednie zabezpieczenie ich nieuprawnionymi osobom, dlatego nasze magazyny wysokiego składowania w których mogą Państwo przechowywać swoje dokumenty, są ciągle monitorowane i nagrywane w wysokiej jakości kamerami. A także odpowiednie alarmy oraz zabezpieczenia ograniczają dostęp osobą trzecim do minimum.
   
Wszystkie dokumenty są odpowiednio magazynowane dzięki czemu minimalizuje się szansa na ich zniszczenie, a także odpowiednio katalogowane co niweluje możliwość pomyłki. Magazynujemy sektorowo, dzięki czemu po zapełnieniu danego sektora magazynowego, nikt nie ma do niego dostępu do momentu odbioru dokumentów, co zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo danych. Po pewnym czasie dokumentacja papierowa może sprawiać problemy przedsiębiorcom. Identycznie sektor publiczny i finansowy gromadzi spore ilości dokumentów. Posiadamy magazyn wysokiego składowania który zapewni wygodne składowanie twoich dokumentów i odpowiednio je zabezpieczy. Mamy stały monitoring pomieszczeń oraz odpowiednie instalacje zabezpieczające do przechowywania twoich dokumentów.